077-2307771

עו"ד ירושות

צוואה וירושה

תחום דיני הירושה מוסדר בחוק הירושה, התשכ"ה 1965. חוק זה קובע את הכללים המשפטיים השונים הנלווים לסוגיית העברת רכושו של אדם הנפטר מהעולם לידיהם של יורשיו, כאשר על פי החוק קיימות שתי צורות עיקריות של העברת הרכוש. האחת, ירושה על פי דין, והשנייה, צוואה. החוק קובע מי מוגדרים כיורשיו של אדם וסדר העדיפות ביניהם, מהו תוקף הצוואה והתנאים לעריכתה, הגדרות משפטיות בנושאי צו ירושה, צו קיום צוואה ועוד.

ירושה על פי דין

חוק הירושה קובע כי בכל אותם מקרים בהם אדם נפטר מבלי להותיר אחריו צוואה חוקית, רכושו ונכסיו יועברו ליורשים על פי דין. היורשים על פי החוק מחולקים לשלוש קטגוריות, כאשר הכלל הוא שרק מי שכלול באותה קטגוריה יורש את נכסי המנוח ורק קטגוריה אחת יורשת. יחד איתם יורשים גם בן או בת הזוג.

הקטגוריה הראשונה היא הצאצאים. כאשר קיימים למנוח ילדים הם יורשים את הרכוש שווה בשווה. אם אחד מן הילדים אינו בין החיים בעת פטירת המוריש, יתחלק חלקו בין צאצאיו. כאשר למוריש ישנו בן זוג בחיים הוא יירש מחצית מן הרכוש והמחצית השנייה תחולק בין הצאצאים.

אם אין אף יורש בקטגוריה הראשונה עוברים לקטגוריה השניה. הקטגוריה השנייה כוללת את הורי המוריש וצאצאיהם. בקטגוריה זו הרכוש מחולק בין הורי המוריש שווה בשווה. אם ההורים אינם בחיים, יועבר הרכוש לצאצאי ההורים בחלקים שווים.

כאשר לנפטר בן זוג בחיים וקיימים יורשים בקטגוריה השניה – אזי ככל שהיורשים הם הורים, יקבל בן הזוג מחצית וההורים מחצית וכאשר בנמצא רק צאצאי ההורים – יירש בן הזוג שני שליש מן העזבון.

ככל שאין אף יורש בקטגוריה הראשונה והשניה – עוברים לקטגוריה השלישית. הקטגוריה השלישית כוללת את הורי ההורים. בקטגוריה זו רכושו של הנפטר מתחלק בין ארבעת הורי ההורים ובאם מי מהם אינו בין החיים עובר חלקו לצאצאיו. בן הזוג של הנפטר יורש כאן שני שליש מן העזבון ואילו הורי ההורים וצאצאיהם – שליש.

בן זוג  – יורש כמפורט לעיל. בנוסף לכך, במצב בו אין למנוח צאצאים או הורים, יורש בן הזוג אף את מלא הזכויות בדירה בו התגורר יחד עם המנוח בשלוש השנים האחרונות לחייו וכן את המטלטלין המשמשים את דירת המגורים ומכונית הנוסעים.

 צו ירושה

בכל אותם מקרים בהם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה חוקית, קיים הכרח בהנפקת צו ירושה שהוא למעשה צו משפטי הקובע את זכותם וחלקם של היורשים ברכוש. את הוצאת הצו יש לבקש מהרשם לענייני ירושה. חשוב לציין שצו זה אינו מפרט בתוכו את פרטי הרכוש אותם היורשים עתידים לרשת אלא דן אך ורק בזכויותיהם לרשת.

התנגדות למתן צו ירושה

ייתכנו מקרים בהם אדם מתנגד לצו הירושה, למשל אם ידוע לו על קיומה של צוואה, או על יורשים על פי דין שלא הוזכרו בבקשה לצו. במקרים בהם מוגשת התנגדות לצו הירושה, הדיון בבקשה לצו ירושה מועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

עו"ד לענייני ירושה

תחום הירושה והצוואה נחשבים לתחומים רגישים ומורכבים בתוך דיני המשפחה, היות שמעורבים בהם נכסים וכספים רבים. רובינו שמענו על סכסוכי ירושה ארוכי שנים, על מחלוקות משפטיות ותיקים מורכבים המתנהלים בנושא בבתי המשפט לאורך השנים, ולכן בין אם אתם מעוניינים לנסח צוואה אשר לא ניתן יהיה לערער על תוקפה ובין אם אתם מתמודדים על מצב בו נושלתם מצוואה ואתם מעוניינים לערער על כך ולבטל את הצוואה בנסיבות כאלה ואחרות, חשוב לפנות אל עו"ד לענייני ירושה על מנת לקבל ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי.

עו"ד לענייני ירושה – עריכת צוואה

אחד מאבני היסוד לטיפול נכון בענייני צוואה וירושה שלכם, הוא עריכת צוואה אשר לא יהיה ניתן לבטל ולערער. באמצעות צוואה תקפה תוכלו למנוע סכסוכים משפחתיים ולוודא שרצונותיכם בכל הנוגע לחלוקת הרכוש, הממון והנכסים שלכם יכובדו. על מנת לוודא זאת, מומלץ לנסח את הצוואה בליוויו של עו"ד לענייני ירושה, שיוכל להעניק לכם ייעוץ משפטי ואף לשמש כעד בצוואה. הוא יסייע לכם לוודא שניסוח הצוואה ברור ולא ישתמע לשתי פנים, כמו גם לכלול הוראות ותנאים במידה ותבחרו לעשות כן.  

לקבל את צו הירושה

במקרים בהם המנוח לא ערך מראש צוואה, כדאי לפנות אל עורך דין המתמחה בצוואות וירושות על מנת שינהל בעבורכם את הליך הגשת הבקשה לצו ירושה. כך, עורך הדין יוכל לנהל את ההליכים הבירוקרטיים בעוד אתם תוכלו להתמודד עם תקופת האבל ולעבד את האובדן, מתוך הידיעה כי כל העניינים הבירוקרטיים מטופלים על הצד הטוב ביותר.

לפנות אל המומחים בתחום הצוואות והירושות

בסופו של יום, ההתמודדות עם כספי העיזבון, ובכלל עם הליכים בירוקרטיים לאחר אובדן של אדם אהוב ויקר היא  איננה פשוטה, ולכן כדאי לפנות אל משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה, ירושות וצוואות שינהל בעבורכם את ההליך במקצועיות. משרד עורכי הדין אתי גוהר הוא משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה וליווה לאורך עשר שנות פעילותו לקוחות רבים בהליכים הקשורים בצוואה וירושה. לייעוץ משפטי פרטני פנו אלינו ונשמח לסייע באדיבות, מקצועיות וזמינות.

עורך דין בענייני ירושה

הטיפול המשפטי בענייני ירושה וצוואה הוא חלק ממהלך החיים של רבים מאיתנו, בגלל שבסופו של יום אובדן בני משפחה ואנשים אהובים הוא בלתי נמנע ומהווה חלק מהחיים של כולנו. הירושה למעשה  כוללת קבלה של כספים, נכסים וזכויות שונות בעלות ערך רב מאדם אשר הלך לעולמו ובצוואתו בחר להוריש לכם חלק מעיזבונו, או לחילופין לא כתב צוואה אך לפי חוק הירושה בזכות קרבת הדם שלכם אליו מגיע לכם חלק מהעיזבון. מטבע הדברים יש צורך בסיוע וייצוג משפטי בפני הרשם לענייני ירושה ובתי המשפט כאשר מתמודדים עם הליך לא פשוט זה לאחר הפטירה. יתר על כן, לא אחת מתברר כי היורשים אינם מצליחים בדרכי שלום ונועם להסכים על חלוקת העיזבון, במקרים בהם ישנה צוואה אך קיימת מחלוקת על פרשנות הכתוב בה, או לחילופין נטען כי היא נכתבה למשל תחת לחצים של אחד מהיורשים. יתר על כן, ישנם מקרים בהם יטענו בני המשפחה כי הצוואה נכתבה כשהמנוח לא היה צלול בדעתו בעקבות מצבו הרפואי, ואף יטענו כי יש לבטלה בעקבות כך. קצרה היריעה מלמנות את רשימת המקרים והמחלוקות שצפות בתחום הירושה והצוואות, אך השורה התחתונה היא שבאמצעות ייצוג משפטי של עורך דין בענייני ירושה אתם יכולים למקסם את האינטרסים שלכם ולהוכיח את הטיעונים שלכם. 

עורך דין בענייני ירושה – יישוב סכסוכי ירושה

כאמור, סכסוכים ומחלוקות סביב חלוקת ירושה אינם נדירים, וישנם מקרים בהם אחים לדם לא מדברים אחד עם השני במשך שנים ארוכות בעקבותיהם. חשוב להבין שהגשת תביעה בנושא ירושה בבית המשפט היא מהלך שיכול להתפרס על פני שנים ארוכות בשל העומס על מערכת בתי המשפט, ולכן חשוב לפנות אל עורך דין בענייני ירושה אשר מתמחה בתחום על מנת לקצר את ההליך ככל האפשר ולהפוך אותו ליעיל ואפקטיבי. יתר על כן, עורך הדין יוכל לסייע לכם להגיע לפשרה עם בני משפחתכם מבלי להיכנס בדלתות בית המשפט לענייני משפחה.  

משרד עורכי דין מוביל לדיני צוואה וירושה

בסופו של יום, פניה אל משרד עורכי דין מומחה לדיני משפחה, צוואה וירושה כמו משרד עורכי הדין אתי גוהר הוא ללא ספק הבחירה הנכונה בעבורכם – כך, תוכלו לקבל ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי מקצועי, אדיב וזמין, ולהשיג את התוצאות הרצויות בעבורכם.

עוד בנושא

עו"ד לענייני התנגדות לצוואה

לאחר פטירתו של אדם נחשפת הצוואה שהוא הותיר אחריו ובה מפורט איך הוא מבקש לחלק את העיזבון שלו, כלומר את הכספים והרכוש שצבר משך כל...
קרא עוד

ביצוע חלוקת עיזבון בין יורשים

עיזבון הוא כל הרכוש, הציוד והממון שנשאר לאדם אחרי שהוא הולך לעולמו. בהרבה מקרים הוא יכין צוואה מבעוד מועד בעודו בחיים ושם יפרט כיצד הוא...
קרא עוד

כמה עולה הסכם חלוקת עיזבון

לאחר לכתו של אדם לעולמו נשאר רכוש או ממון שהוא השאיר אחריו. במידה והמנוח השאיר אחריו צוואה הרי שהעיזבון שלו יתחלק בין היורשים על פי...
קרא עוד

עורך דין מומלץ בענייני מזונות

קביעת סכומי מזונות שישולמו בין הורים שעומדים בפני גירושין הינו אחד השלבים המהותיים בתהליך ובמקרים בהם לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות ביניהם בענין זה, יש...
קרא עוד

משרד עורך דין מומחה למשפחה בירושלים

יש הרבה דברים לדעת על תחום דיני המשפחה על מנת להבין אל איזה איש מקצוע צריך לפנות במידה וזקוקים לכל סוג של מידע או ייעוץ....
קרא עוד

ליווי צמוד של עורך דין מזונות

קביעת המזונות היא רק חלק אחד מתהליך הגירושין. ישנן  החלטות רבות כאשר הורים שעומדים להתגרש צריכים להחליט כגון זמני השהות , אופן גידול הילדים ,...
קרא עוד

לייעוץ ראשוני התקשרו: 077-2307771

או השאירו פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים נוספים

לפתיחת הצ'אט
💬 צריכים עזרה?
דברו איתנו בוואטסאפ!